Het Kantoor

Het kantoorpand is gebouwd in 1973/1974 als een groeps- en rayonbureau met dienstwoningen ten behoeve van de Rijkspolitie te Schoonhoven. Het pand werd door de architect, de heer Ir. R. Visser 1920-2002, gebouwd in opdracht van de Staat. Het gebouw is wegens personele uitbreiding in de jaren daarna diverse malen verbouwd. In 1996 is het pand als notariskantoor in gebruik genomen. In 2005 is het pand verbouwd tot het kantoor waarin nu gewerkt wordt.

 

Kantoor