Huis verdelen
Huis verdelen

Wie getrouwd of samenwonend een huis koopt, doet dat meestal op beider namen. De hypotheek wordt in de meeste gevallen ook op beider naam afgesloten. Wordt de relatie vervolgens verbroken, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Hierbij heeft u de hulp van een notaris nodig.
Blijft een van de voormalige partners in het huis wonen, dan is het noodzakelijk de woning met een akte van verdeling volledig op naam van die partner bij het kadaster in te schrijven. Tegelijkertijd moet aandacht worden geschonken aan de hypotheek; neemt degene aan wie de woning wordt toegedeeld de bestaande hypotheek over of gaat diegene een nieuwe hypotheek sluiten en daarmee de oude hypotheek aflossen? Daarbij speelt ook de vraag of de woning tussen het moment van aankoop en het moment van uit elkaar gaan in waarde is gestegen of gedaald. In dat geval zal een van de twee partners de ander financieel tegemoet moeten komen.

Bij een echtscheiding wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld, waarin bovenstaande afspraken en berekeningen worden vastgelegd. Vervolgens worden de afspraken in de akte van verdeling vastgelegd en uitgewerkt. Bij verbreking van een samenwoning ligt dat anders, zodat het zeer aan te raden is om contact met ons op te nemen om u te laten voorlichten welke stappen er genomen moeten worden en waar u zoal aan moet denken.

Notaris nodig?
Neem contact met ons op