Nieuwbouw
Nieuwbouw

Als u een nieuwbouwwoning koopt dan kan het zijn dat u een huis koopt dat alleen nog maar op tekening bestaat. In de voorbereidingsfase vindt door de notaris overleg plaats met de betrokken partijen zoals de projectontwikkelaar, verkoper of aannemer om de juridische gang van zaken zo goed mogelijk te regelen. Vervolgens maken wij het ontwerp van de model-leveringsakte, waarvan u ter beoordeling een concept krijgt toegestuurd. Voordat de uiteindelijke akte kan worden ondertekend, moeten een aantal zaken geregeld zijn. Uiteraard moet u als koper voor de financiering zorgen. Als dat in de koop- of aannemingsovereenkomst is vastgelegd, moet u bovendien bij ons de waarborgsom storten of een bankgarantie stellen. Vervolgens krijgen wij van de bank opdracht om de hypotheekakte op te stellen.

Bij bouwprojecten wordt doorgaans ‘vrij op naam’ geleverd. Dit houdt in dat de verkoper alle kosten betaalt die verband houden met de levering. Daarbij moet u denken aan de leveringsakte, inschrijfkosten bij het kadaster en de omzet- of overdrachtsbelasting. De kosten van de hypotheekakte en die van het kadaster zijn voor rekening van de koper.

Vaak is in een bouwproject bouwrente verschuldigd. Zolang de leveringsakte nog niet is getekend, heeft u het recht om de betaling aan de verkoper uit te stellen tot het moment van de overdracht. De verkoper heeft op zijn beurt het recht u een bouwrente in rekening te brengen. Overigens is deze bouwrente, voor zover verschuldigd over de periode na het sluiten van de koop- of aannemingsovereenkomst, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Notaris nodig?
Neem contact met ons op