Legalisatie
Legalisatie

Wat is een legalisatie?
Een legalisatie is een verklaring van een notaris, inhoudende dat u daadwerkelijk degene bent die de handtekening heeft geplaatst.

Waarom een legalisatie van uw handtekening?
Door een volmacht te ondertekenen geeft u iemand anders de bevoegdheid om namens u te handelen. Voor de rechtszekerheid moet de notaris zeker weten dat u zelf de volmacht hebt ondertekend en dat deze niet door iemand anders is ondertekend. De notaris garandeert dit ook aan zijn cliënten en aan derden, bijvoorbeeld de bank. Hij is aansprakelijk voor de eventuele schade van zijn cliënten, of anderen, als hij zich daarbij niet genoeg heeft ingespannen.

Wie kan een handtekening legaliseren?
Iedere notaris in Nederland kan uw handtekening legaliseren. De legalisatie kan dus ook bij ons op kantoor plaatsvinden. Dat heeft als voordeel dat u op hetzelfde moment ook eventuele inhoudelijke vragen kunt stellen. Woont u niet in de buurt van Schoonhoven, dan ligt het voor de hand dat u naar een notaris in uw omgeving gaat. Aan een legalisatie zijn doorgaans kosten verbonden.

Wat moet u doen?
Om uw handtekening te laten legaliseren neemt u contact op met het kantoor van de door u gekozen notaris. U neemt de ongetekende volmacht of verklaring én een geldig (dat wil zeggen: niet verlopen) identiteitsbewijs mee. De volgende identiteitsbewijzen worden geaccepteerd: een rijbewijs, een paspoort of een identiteitskaart. In het bijzijn van de notaris of diens daartoe gemachtigde medewerker plaatst u uw handtekening onder de volmacht of verklaring, waarna de notaris verklaart dat u dit heeft gedaan. Hierna stuurt u de volmacht of verklaring, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs, terug.


Notaris nodig?
Neem contact met ons op