Relaties en familie
Relaties en familie

Het familierecht regelt de persoonlijke relaties: samenlevingsvormen, ouderlijk gezag en voogdij, verdeling van nalatenschappen en schenkingen. De wet geeft voorschriften over de vorm van uw relatie met uw partner, uw kinderen en uw erfgenamen. Ook verbindt de wet financiële en fiscale gevolgen aan deze relaties.
U krijgt van ons een overzicht van de mogelijkheden en de gevolgen, zodat u een overwogen keuze kunt maken. Deze keuze is voor iedere persoon in iedere situatie verschillend. Voor een persoonlijk advies maken wij graag een afspraak met u. Wanneer u vragen heeft of meer informatie wenst kunt u contact opnemen met ons kantoor.