Kinderen
Kinderen

Kinderen kunnen grote schade ondervinden als de ouders blijven vechten en trekken en de ander blijven natrappen. Hoe minder het verdriet en de boosheid over de scheiding invloed hebben op de omgang met de kinderen, hoe beter het is. Het is voor iedereen goed als de beide ouders vrede kunnen hebben met de nieuwe situatie en hun nieuwe rol en die ook voor de kinderen werkbaar is.

Ouderschapsplan
Het ouderschapsplan bevat de afspraken die u over de kinderen heeft gemaakt. Notaris Vonk kan u daarover adviseren. In het ouderschapsplan wordt bijvoorbeeld de toekomstige woonsituatie van de kinderen beschreven, door de week, in weekends en bij bijzondere gelegenheden. Er staat ook de taakverdeling in met betrekking tot de zorg voor uw kind(eren), en welke ouder welke kosten betaalt en op welke manier (als kinderalimentatie, rechtstreekse betalingen voor studie, vakanties etc.). Ook over de stijl van opvoeding en huisregels, over vakanties, school en medische kwesties kan het ouderschapsplan afspraken bevatten.

Co-ouderschap
Co-ouderschap betekent dat ouders die niet meer samen in een huis wonen toch in min of meer gelijke mate hun kind(eren) verzorgen en opvoeden. Meestal betekent dit dat een kind ongeveer de helft van de tijd bij elk van zijn ouders woont. Dat vergt natuurlijk wel veel aanpassingsvermogen van ouders en kinderen. Ook is zo'n regeling alleen goed uit te voeren als u tamelijk dicht bij elkaar blijft wonen.

Omgangsregeling
Het alternatief voor co-ouderschap is dat een van de ouders de zorg en opvoeding van het kind op zich neemt en er een omgangsregeling met de andere ouder wordt afgesproken. Want een kind heeft wettelijk recht op contact met beide ouders, zolang dat enigszins gaat. Komt u er samen niet uit, dan stelt de rechter een omgangsregeling vast.

Bron: Echtscheidingsnotaris.nl

Notaris nodig?
Neem contact met ons op