Pensioen
Pensioen

Als u gaat scheiden, is de verdeling van het pensioen één van de belangrijkste zaken om te regelen. Het verdelen van pensioen is lastig, omdat het geen vast bedrag is maar een recht op een uitkering, waarvan de omvang en de duur niet vastligt maar pas in de toekomst zal blijken.

Wat de wet regelt
De meeste werknemers (en mensen die werknemer geweest zijn) hebben recht op een pensioen, vanaf het moment dat zij de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Tenminste als het bedrijf waar zij werkten een pensioenregeling had. Gaat die werknemer scheiden, dan krijgt zijn /haar ex-partner de helft van die pensioenuitkeringen. Ook als de scheiding voor de pensionering plaatsvindt. De werknemer krijgt zelf dus nog maar de helft en zijn/haar ex-partner krijgt de andere helft (met een correctie voor wat er aan pensioenrecht voor en na het huwelijk is opgebouwd, want daarvan krijgt de ex-partner niet de helft). Dit is in de wet zo bepaald. De wet bepaalt verder dat het partnerpensioen (nabestaandenpensioen) dat een echtgenoot tot aan de scheiding heeft opgebouwd, volledig naar de ex-partner gaat, ondanks de scheiding.

Een andere mogelijkheid: conversie
Nadeel van de zojuist beschreven regeling is, dat de ex-partner van de werknemer de halve pensioenuitkering krijgt wanneer de werknemer met pensioen gaat. Bovendien eindigt het halve pensioen wanneer de werknemer overlijdt. In het tegenover-gestelde geval, dus als de ex-partner overlijdt, krijgt de werknemer daarna diens helft er weer bij, en ontvangt hij dus weer het hele pensioen. U blijft dus onzichtbaar met elkaar verbonden via de pensioenuitkering. De wet staat toe dat u andere afspraken maakt. De twee helften worden dan losgekoppeld, en ieder krijgt een nieuw eigen pensioenrecht met een waarde gelijk aan de helft van het oorspronkelijk pensioen. De twee nieuwe pensioenrechten blijven elk lopen zolang als de gerechtigde leeft, onafhankelijk van het leven van de ander. Dit heet 'conversie'. Het bedrag van dat pensioen kan hoger of lager zijn dan de helft van het oorspronkelijke pensioen, afhankelijk van o.a. ieders leeftijd.

Advies
Vaak is het verstandig de verschillende mogelijkheden te laten uitrekenen en te vergelijken. Notaris Vonk kan dit verzorgen.

Afwikkeling
De afspraken die u maakt over de verdeling van het ouderdoms-pensioen, moeten binnen twee jaar na de echtscheiding worden doorgegeven aan de betrokken pensioenfondsen. Met deze administratieve zaken helpt Notaris Vonk u.

Bron: Echtscheidingsnotaris.nl

Notaris nodig?
Neem contact met ons op