Verdeling
Verdeling

Wanneer u gaat scheiden, moet alles wat van u samen is worden verdeeld. Hoe gaat dat?

Wij gaan ervan uit dat u samen afspraken wilt maken over de verdeling. Samen afspraken maken kan lastig zijn wanneer elk gesprek met uw partner in ruzie ontaardt. Dan kunt u aan Notaris Vonk vragen daarbij te helpen. Als eenmaal is afgesproken hoe er verdeeld gaat worden, kunt u de verdeling zelf meestal wel onderling regelen.

Wat is van u samen?
Als u geen huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt toen u trouwde, is in principe alles van u samen (‘gemeenschap van goederen’). De belang rijkste uitzondering is, dat misschien één van u een erfenis of schenking heeft gekregen die buiten de gemeenschap van goederen is gebleven, omdat dat in het testament of bij de schenking zo was bepaald (de zgn. ‘uitsluitingsclausule’).

Als u wél huwelijkse voorwaarden heeft gemaakt, kan het zijn dat er niets gemeenschappelijk is. Maar waarschijnlijk zijn er toch veel zaken wel van u samen. Bijvoorbeeld omdat dat in de huwelijkse voorwaarden staat of omdat u dingen samen heeft aangeschaft. Vooral bij een onderneming (eenmanszaak of B.V.) of eigen huis is het belangrijk om te weten of dit eigendom van één van u is of dat dit gezamenlijke eigendom is. Ook bij sommige andere zaken (verzekeringspolissen, bedrijfs- bestanddelen, tegoeden, enz.) kan het nuttig zijn dat een deskundige kijkt hoe de situatie juridisch precies in elkaar zit.

Verzekeringen
Bij verzekeringspolissen is het niet alleen van belang te kijken op wiens naam deze staan en wie de begunstigde is, maar ook andere aspecten mee te wegen, zoals of de begunstiging herroepelijk is, of er een spaar element in de verzekering zit, wat de kapitaalsvernietiging is bij beëindiging (afkoop) en of er belasting verschuldigd is bij het beëindigen van de polis.

Hypotheekschuld
Als slechts één van de echtgenoten de hypotheekschuld is aangegaan, is de andere echtgenoot ná de scheiding toch mede-aansprakelijk wanneer u in gemeenschap van goederen getrouwd bent geweest. Als het huis aan een van u wordt toebedeeld, zal diegene meestal de hypotheek-schuld voor zijn rekening nemen. Het is dan belangrijk dat de bank verklaart dat de ander niet meer aansprakelijk is. De bank wil dat eigenlijk altijd wel doen, behalve als de schuld hoger is dan de waarde (eventueel de executiewaarde) van het huis. Dan moet er een oplossing worden gezocht die voor alle partijen (namelijk de twee ex-partners en de bank) acceptabel is.

Eigen woning: de toedeling van het huis
Als u samen eigenaar van een woning bent en de afspraak is dat één van u beiden de woning overneemt, moet de (over)waarde verrekend worden. De hoofdregel is dat de woning net zo wordt gewaardeerd als bij een ‘vrije verkoop’. Wat er als ‘winst’ in geval van verkoop aan een willekeurige derde zou overblijven, moet u samen delen. Dat heet overwaarde.

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding
Soms staat in de huwelijkse voorwaarden, dat er tijdens het huwelijk (jaarlijks) verrekening van het inkomen moet plaatsvinden. Als dat niet is gebeurd, kan dat een moeilijke situatie opleveren. Notaris Vonk kan u daarover adviseren.

Bron: Echtscheidingsnotaris.nl

Notaris nodig?
Neem contact met ons op